นายอารมณ์ ศรีแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนOnline: 19 user(s)
  หน้าแรก  :  โรงเรียนฝางพิทยาคม  :  คนเก่งวันนี้
หมวด: ข้อมูลบุคลากร
คณะกรรมการบริหาร
26-06-2019 เข้าชมแล้ว: 1293
คณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนฝางพิทยาคม


นายอารมณ์ ศรีแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาววิมลรัตน์ สีพิมสอ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายอัคคเสฏฐ์ อังคะฮาด
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
นายณุป์ เฉียบแหลม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
นางแก้วใจ ราชบุญเรือง
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
นางสุกัลยา ชัยวงศ์ศิริ
หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน
นางจิรภัทร คำภาจันทร์
หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล
 
หน้าแรก  โรงเรียนฝางพิทยาคม  คนเก่งวันนี้โรงเรียนฝางพิทยาคม
ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
โทร  0-4241-4909
email  jddkam59@gmail.comkkv56   Copyright©2020 fhangpit.net
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม