นายอารมณ์ ศรีแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนOnline: 33 user(s)
  หน้าแรก  :  โรงเรียนฝางพิทยาคม  :  คนเก่งวันนี้
หมวด: ข้อมูลบุคลากร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
08-08-2019 เข้าชมแล้ว: 2312
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนฝางพิทยาคม


นายอารมณ์ ศรีแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาววิมลรัตน์ สีพิมสอ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอัคคเศรษฐ อังคะฮาด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางแก้วใจ ราชบุญเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุกัลยา ชัยวงศ์ศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางแสงจันทร์ คันธภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิรภัทร คำภาจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววันดี เกษานุช
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวมุกดา อันภักดี
ครูชำนาญการ

นายณุป์ เฉียบแหลม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางหทัยรัตน์ หงษ์คำ
ครู ค.ศ.1

นางสุธิดา สุวรรณพิมพ์
ครู ค.ศ.1

นางจันทร์เพ็ญ ทาแก้ว
ครู ค.ศ.1

นางสาวเปรมฤดี ไทยภักดี
ครู ค.ศ.1

นายปัญญา โดตะวินนท์
ครู ค.ศ.1

นายจาตุรงค์ สิงห์ดา
ครูผู้ช่วย

นางกานต์พิชชา ปัญญาใส
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิโรรัตน์ ละหว้า
ครูผู้ช่วย

นายจักกฤษ บัวประกอบ
ครูผู้ช่วย

นายบวร พรมศรี
ช่างไม้4

นายจันหอม สีม่วง
ช่างไม้ 4

นางสาววิลาวัณย์ โพธิ์ศรีขาม
พนักงานราชการ

นางสาวชลกนก ปัญญาวัน
พนักงานราชการ


นางสาวรวงทอง ราชูธร
เจ้าหน้าที่ธุรการ


 
หน้าแรก  โรงเรียนฝางพิทยาคม  คนเก่งวันนี้โรงเรียนฝางพิทยาคม
ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
โทร  0-4241-4909
email  jddkam59@gmail.comkkv56   Copyright©2020 fhangpit.net
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม