นายอารมณ์ ศรีแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนOnline: 102 user(s)
  หน้าแรก  :  โรงเรียนฝางพิทยาคม  :  คนเก่งวันนี้
หมวด: กิจกรรมการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
26-06-2019 เข้าชมแล้ว: 1098

นางแก้วใจ ราชบุญเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางจิรภัทร  คำภาจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุธิดาสุวรรณพิมพ์
ครู ค.ศ.1
 
นางสาวศิโรรัตน์  ละหว้า
ครูผู้ช่วย

นางกานต์พิชชา  ปัญญาใส
ครูผู้ช่วย

 
หน้าแรก  โรงเรียนฝางพิทยาคม  คนเก่งวันนี้โรงเรียนฝางพิทยาคม
ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
โทร  0-4241-4909
email  jddkam59@gmail.comkkv56   Copyright©2020 fhangpit.net
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม