นายอารมณ์ ศรีแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนOnline: 27 user(s)
  หน้าแรก  :  โรงเรียนฝางพิทยาคม  :  คนเก่งวันนี้
หมวด: กิจกรรมการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาฯ
26-06-2019 เข้าชมแล้ว: 966

นางหทัยรัตน์ หงษ์คำ
ครูผู้ชวย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายจักกฤษ บัวประกอบ
ครูผู้ชวย

นางสาวชลกนก  ปัญญาวัน
พนักงานราชการ


นายจักกฤษ บัวประกอบ
ครูผู้ชวย
 
หน้าแรก  โรงเรียนฝางพิทยาคม  คนเก่งวันนี้โรงเรียนฝางพิทยาคม
ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
โทร  0-4241-4909
email  jddkam59@gmail.comkkv56   Copyright©2019 fhangpit.net
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม