นายอารมณ์ ศรีแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนOnline: 18 user(s)
  หน้าแรก  :  โรงเรียนฝางพิทยาคม  :  คนเก่งวันนี้
หมวด: ข้อมูลบุคลากร
บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
26-06-2019 เข้าชมแล้ว: 2233

นางแก้วใจ ราชบุญเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางจิรภัทร  คำภาจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุธิดา  สุวรรณพิมพ์
ครู ค.ศ.1

นางสาวศิโรรรัตน์ ละหว้า
ครูผู้ช่วย

นางกานต์พิชชา ปัญญาใส
ครูผู้ช่วย

 
หน้าแรก  โรงเรียนฝางพิทยาคม  คนเก่งวันนี้โรงเรียนฝางพิทยาคม
ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
โทร  0-4241-4909
email  jddkam59@gmail.comkkv56   Copyright©2020 fhangpit.net
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม